IMG_3448Ekološkim uređenjem organskog poljoprivrednog dobra stvaramo uravnotežen odnos biljne i životinjske proizvodnje, formiramo preventivne mere zaštite naših useva, smanjujemo troškove proizvodnje, a povećavamo raznovrsnost gajenih kultura (agrobiodiverziteta) i privlačimo korisne divlje životinje koje će nam olakšati proizvodnju i učiniti je čudesnom.

Veoma je važno da znamo koja je prirodna vegetacija postojala ili bi bila na prostoru gde formiramo našu bio-baštu ili bilo koji vid organske proizvodnje. Sadnjom nativnog drveća i žbunja po obodnom delu imanja osim što ćemo imati izolacioni pojas od spoljašnjeg zagađenja dobićemo i vetrozaštitni pojasa, kao i dom za insektivorne i karnivorne ptice koje će regulisati brojnost štetočina (npr. senice i detlići insekata, a sove i sokoli glodara).

Sadnjom odabranih cvetnih vrsta kao i ostavljanjem određenog korova tj. biljaka koje bi tu prirodno rasle stvorićemo stanište za korisne insekte predatore, parazite i parazitoide štetočina.

Predavanje pripremila i održala Jelena Savić, master ekolog u okviru  Škole Čarobni svet bio-bašte, cvetnih esencija i aromatičnih ulja u Ultrawell centru 12.03.2015.